Za nami pierwszy instruktorski kurs Etyki Środowiskowej ZHP

Za nami pierwszy instruktorski kurs Etyki Środowiskowej ZHP

W dniach 21-23 kwietnia w schronisku Głodówka odbył się pierwszy Kurs Instruktorski Etyki Środowiskowej, organizowany przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP, Szkołę Instruktorską Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów” oraz Wydział Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP. W kursie brało udział 9 instruktorek i instruktorów z całej Polski, a także przedstawiciel Tatrzańskiego […]

Weźcie udział w zimowym ptakoliczeniu już w ten weekend

Zbliża się zimowe ptakoliczenie. To ciekawa i łatwa w realizacji propozycja dla drużyn i harcerzy. Weź udział w obserwacjach i pomóż szacować liczebność populacji ptaków zimujących wokół nas.