Weźcie udział w zimowym ptakoliczeniu już w ten weekend

Zbliża się zimowe ptakoliczenie. To ciekawa i łatwa w realizacji propozycja dla drużyn i harcerzy. Weź udział w obserwacjach i pomóż szacować liczebność populacji ptaków zimujących wokół nas.