Instrukcja wypełniania kart:

  1. Wybierz plemię, którego miano chcesz zdobyć. Ściągnij odpowiednią kartę.
  2. Uzupełnij w nagłówku swoje dane.
  3. Zajrzyj do poradnika i znajdź tabelkę ze sprawnościami do zdobycia.
  4. Do kolumny „sprawność” przepisz wszystkie sprawności, które możesz zdobyć – tzn. sprawności przewidziane dla danego plemienia dla Twojej grupy wiekowej. Jeśli którąś sprawność już posiadasz, postępuj zgodonie z opisem tutaj.
  5. Zdobywaj sprawności! Zaznacz w kolumnie „Wybrano” te sprawności, które zdobywasz – możesz je zaznaczyć od razu w momencie wypełniania karty, albo w miarę ich zdobywania, jeśli nie wiesz z góry, które wybierzesz.
  6. Po zdobyciu sprawności w ostatniej kolumnie wpisz szczegóły, np. datę zdobycia i rozkaz przyznania.
  7. Kiedy już zdobędziesz odpowiednią liczbę sprawności (dla harcerzy to minimum 3 sprawności, dla harcerzy starszych minimum 4, a dla wędrowników minimum 5) podlicz te zdobyte i wpisz ich liczbę w pole „razem”.
  8. Zamknij próbę i wyślij skan karty. Od teraz jesteś członkiem leśnego plemienia! Gratulacje.

Przykładowa wypełniona karta próby:

Przykład: Szymon chce zdobyć miano członka Plemienia Rysia. Ponieważ jest wędrownikiem, z zestawu dla plemienia rysia przepisuje wszystkie sprawności z kolumny „wędrownicy”. Następnie wybiera 5 z nich do realizacji – bo tyle minimum trzeba zdobyć w przypadku wędrowników, by otrzymać miano.

KARTA_PRÓBY_RYŚ-wypełniona

 

Karty prób dla wszystkich plemion:

KARTA_PRÓBY_RYŚ

KARTA_PRÓBY_ORLIK

KARTA_PRÓBY_WYDRA

KARTA_PRÓBY_NIEDŹWIEDZIA

KARTA_PRÓBY_ŻURAW

KARTA_PRÓBY_KRUK

KARTA_PRÓBY_PUSZCZYK

KARTA_PRÓBY_ŁOSIA

KARTA_PRÓBY_BOBRA

KARTA_PRÓBY_WILK